Tests  Types  Diagrams  Books  Forums  Enneagram Relationships  What's hot now  Search
Main | Type 4 | Type 5 | Movie | Care | Chat

Enneagram Type 5 Board Archive

Till Växjö Tingsrätt – 17 maj 2003
[ Boards: Main, Type4, Type5, Movie, Care, Chat ][ Top 10 ] [ HOME ]

Till Växjö Tingsrätt – 17 maj 2003


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Type 5 Message Board ]

Posted by STYEFAN D-R D TCHOLAKOV-SVERIG (194.47.120.203) on May 18, 2003 at 10:26:42:

Till Växjö Tingsrätt – 17 maj 2003
Växjö Åklagare
Växjö Polis
Växjö Socialförvaltningen
Göta Hovrätt – Jönköping
Högsta Domstol – Stockholm
Diskriminering Ombudsman
Sveriges Statsminister Göran Persson
Justitieminister Thomas Bodström
Sveriges Riksdag
Sveriges TV , Radion , Tidningar
Amnesti Internationell
Människa Rättighets Kommission – Strasbourg

DOKUMENTÄR TILL JUDISK FASCISTISK VÄXJÖ TINGSRÄTT !

Jag anmäler ” Radiotjänst i Kiruna AB ” och Kronofogden i Växjö som ögonvittne till Växjö Tingsrätt på min ” Stämningsansökan - T 179-03 rotel 4 ” mot ” Bredband AB ,
” Telia – Bredbndd ” och ” Telia ” . De måste att visa dokumentär i Tingsrätt salen som söker Jag av dom mot ” Bredband AB ” , ” Telia – Bredband ” OCH ” Telia ” !

Kära Svenskar ,
Jag väntade lång tid till brev från ” Radiotjänst i Kiruna AB ” . Brevet kom med datum från 2003-05-05 den 12 maj 2003 . Lång tid reste Er brevet till mig . Judisk fascistisk
” Bredband AB ” sände brev mycket snabb till mig och Jag fick brevet på kvällen på en dag . ” Radiotjänst i Kiruna AB ” arbetar på ett anat judisk uppdrag att sända brevet försent. Jag visar Ert brevet på Internet till vist intresse till intresserande mot demagogi !

Kära ” Radiotjänst i Kiruna AB ” ,
Jag ska presentera vidare skriftliga faktor till Växjö Tingsrätt .
1. Jag informerade ER och ” Bredband AB ” i juni 2002 att Jag ska bli på semester utomlands två månde och Jag ska inte använda ER produkt som ska leverera till mig på två månade . Jag lovade till ER och till ” Bredband AB ” . Jag ska betala när kom i september 2003 till nästa framtid . Ni – Radiotjänst i Kiruna AB ” sände till mig faktura som ska betala från juli 2002 . Kan analisera den situation lite mer korrekt .
2. Ni svarade till mig . OK !
3. När kom i Sverige betalade Jag till Er – Radiotjänst i Kiruna AB ” och till ” Bredband AB ” den 2 september 2002 . Det var måndag den 2 september 2002 .
4. Jag informerade och visade till Växjö Tingsrätt den betalnings order . Ni -Radiotjänst i Kiruna AB ” och ” Bredband AB ” har dokumentär som betalade !
EFTER KOM ERA BREV MED HOT MOT MIG OCH BLA , BLA , BLA FRÅN BÅDA SIDOR ATT BETALA AVGIFT ! VARFÖR ? JAG INFORMERADE ER SKRIFTLIG PÅ INTERNET TIDIGARE I juni 2002 !

Jag SÄNDE brev i november 2002 och Jag informerade ER att Jag ska inte betala till Er produkt som använde inte ! I oktober 2002 vägrade Jag att använda ” Bredband AB ” som sänder till mig fakturor. Jag är kund som bestämmer . ” Ska Jag använda Er produkt eller inte ?” Ni har inte moral och rätt att tvinga mig att betala till ER . Det är judisk – kapitalistisk provokation ! Det är judisk - kapitalistisk ron ! Ni - Radiotjänst i Kiruna AB ” frågade mig vilket tid ska betala till Er produkt och Jag svarade – VARJE 4 / fjärde / MONAD ! Det var i november 2002 . Ni – ” Radiotjänst i Kiruna AB ” måste att sända till mig faktura att betala till framtid . Jag väntade och väntade men Ni var tyst och sände inte faktura efter november 2002 . Jag skrev brev till Er och informerade i april 2003 .
Ska sända till mig faktura att betala TV avgift till ” januari – april 2003 ” . Ni är tyst och nu kom Er brev mycket försent . Det är inte korrekt arbeta från Er sida .

JAG BETALADE TILL ER – RADIOTJÄNST I KIRUNA AB ” PRODUKT OCH
TILL SEX ANDRA FAKTUROR MED GIROBETALNING DEN 29 APRIL 2003 .
EFTER EN VECKA KOM BREV FRÅN BANKEN SOM INFORMERADE MIG
ATT JAG HAR INTE PENGAR PÅ MIN BANK KONTO .

Det var inte min fel . Socialförvaltningen i Växjö sände inte sociala pengar till mig .

DET VAR EN OCKSÅ JUDISK – SIONISTISK FASCISM – PROVOKATION FRÅN SPECIELLA GRUPP SOM GIVA ORDER PÅ VILKET SET SKA PROVOCERA OCH FÖRSTÖRA MIG ! JAG SKA INTE BETALA MINA RÄKNINGAR OCH EFTER SKA FÅ PÅMINNELSE ATT BETALA HÖGT PRIS OCH DE SKA ANMÄLA MIG TILL KRONOFOGDEN ! DET ÄR NYTT VERSION AV JUDISK – SIONISTISK PROVOKATIONER SOM ORGANISERA TILL MIG SOCIALFÖRVALTNINGEN I VÄXJÖ ! DE ÄR ETT DEL AV JUDISK – SIONISTISK POLITISK POLIS SOM FÖRSTÖRA MÄNNISKORNA . ALLA SOM PROTESTERAR MOT JUDISK – SIONISTISK KAPITALISM ÄR OLÄMPLIGA OCH BOR PÅ SOCIAL !

Jag sökte svar av Socialförvaltningen den 9 maj 2003 – ” VARFÖR FICK JAG INTE PENGAR PÅ TID TROTS ATT JAG BESÖKTE MIN SOCIALSEKRETERARE SUZANNE BERGVALL 15 APRIL 2003 . HON FRÅGADE MIG ” Vilket dag vill Jag få pengarna efter Påsken ” JAG SVARADE ATT JAG BEHÖVER PENGARNA SOM VANLIG ATT BETALA MINA SKULDER PÅ FAKTURORNA .

Under perioden 15 – 30 april 2003 sände Jag många brev till alla Er och till min socialsekreterare Suzanne Bergvall . Hon har inte möjligheter att glömma mig .
Men hon gömde mig . Det är inte VANLIG situation att glömma mig . Hon fick
uppdrag att stoppa mina pengar som ska betala till ” Radiotjänst i Kiruna AB ” ,
till hyra , elektricitet och mera ……. DET ÄR HELT REN PROVOKATION .

Jag misstänker nu socialförvaltningen som gjorde i juli 2002 provokation till mig .
På den tid ” Växjö Energi ” och ” Hyresbostäder i Växjö AB ” sände fakturor och
efter sökte av mig att betala högt pris efter PÅMINNELSE SOM SÄNDE TILL MIG !
Socialförvaltningen lovade till mig att Jag ska få pengarna på måndag den 12 maj 2003 .
Jag sände vidare ” girobetalning ” till Er – ” Radiotjänst i Kiruna AB ” och till andra leverantör .

VAD VILL NI ” RADIOTJÄNST I KIRUNA AB ” AV MIG ?
Ni måste skriva korrekt till mig med siffror och med datum vilket dag ska betala Jag till
Er levererande produkt TV-Radion ?! Ni måste sända faktura till mig !
NI HAR INTE INTRESSE ATT FÅ PENGARNA PÅ ER LEVERANS PRODUKT .
JAG MENAR . DET ÄR ERT JUDISK FASCISTISK UPPDRAG ATT SKRIVA TILL MIG BREV MED DÅLIG INFORMATION . DET ÄR BRUTALITET .
Ni söker inte pengarna till Er levererande produkt från ” januari – april 2003 ” , men
Era judiska kompisar från ” Telia Bredband ” , ” Bredband AB ” , ” Telia ” söker av mig att betala AVGIFTER som Jag vägrade INTE ! Telia säker av mig att betala avgift till period från 2003-02-10 till 2003-05-10 ! JAG SLUTADE I JANUARI 2003 MED TELIA OCH DE STÄNGDE MIG FRÅN TELEFON OCH INTERNET DEN 30 januari 2003 – VAD VILL NI MÖRDARE ? Jag sänder faktura som åtala mig hos Kronofogden men ” Telia Bredband ” visade aldrig intresse att betala avgift till BREDBAND SOM TECKNADE TILLSAMMANS MED TELEFON !
Fakturan från 31 mars 2003 är helt falsk !
JAG SÖKER MINA RÄTTIGHETER HOS VÄXJÖ TINGSRÄTT PÅ DEN FRÅGA!
Nu sänder till alla Er rubriken ” KRAVBREV FRÅN FÖRETAG TROTS TILLBAKASKICKADE VAROR ” från ” Smålandsposten ” den 16 maj 2003 .
Växjö kvinnan Lisa Ringius sände tillbaka varorna och vill inte att få mera leveranser .
Bolaget vill inte att acceptera hennes vilja . Växjö ” Smålandsposten ” skriver rubrik om Växjö kvinna och hennes rättigheter .

JAG VÄGRADE PRODUKTER FRÅN ” BRDBAND AB” , ” TELIA–BRDBAND” ,
” TELIA ” OCH DE FORTSÄTTER ATT SÖKA AV MIG BETALA AVGIFTER !

Det är helt rån av denna bolager som ISOLERADE FRÅN INTERNET därför skriver
Jag mot judisk – sionistisk kapital som råna Bulgaria , Sverige och ordna krig i Jugoslavien , Afghanistan , Irak och sprider mod I Palestina och överalt ! Judiska maffia från USA – Sverige – Israel – Bulgaria har intresse att stoppa mig på Internet och De gjorde den politisk och mänsklig brutalitet mot mig . På deras JUDISKA – SIONISTISKA sida finns informatörer som sprider provokation och hot mot mig . Det sprider på Internet – ” KILL CHOLAKOV ” OCH VISADE MINA BILDER PÅ INTERNET MED SPECIAL TOLKNING AV JUDISKA FROIDISTISK PROVOKATÖRER !

Mats Hagman stoppte mig på Internet på ”Araby-Dalbo” Internet center 5 december 2000 . Vem är han att stoppa mig på Internet och att isolera mig från världen ?
Jag sökte mina rättigheter hos Växjö Tingsrätt och på en dag Växjö Tingsrätt beslutade att Jag har ” INTE RÄTT ” – Judiska mördare har rätt över mig att döda mig !

Jag sökte svar från IT- Lars Hornborg som är ansvarig citerar ” Näringsliv-Blickpunkt 23 ”
” Det menar Lars Hormborg - BREDBAND@IT.KRONOBERG.SE - som tillsammans med bl a Carl Kroch driver Bredband ” i Kronoberg – http://it.kronoberg.se/upprop – Han svarade till mig med hot och ska anmäla mig till polisen . Han anmälde mig till polisen i Växjö och polisen sökte av mig svar – VARFÖR ÄR JAG ANTI-SIONSIT ? Ni måste fråga Kommunistisk parti i Sverige och tidning ” Proletären ” . Varför är de antizionister och skriver ANTI-SIONISTISKA PAROLLER MOT ISRAEL SOM DÖDAR PALESTINSK BEFOLKNING !- svarade Jag den 9 februari 2002 . Jag sökte rättigheter till andra gång från Växjö Tingsrätt men fik brutal svar som fortsätter hos Högsta domstolen .

Nu vidare söker mina rättigheter till tredje gång hos Växjö Tingsrätt . Varför isolerade
och stoppte mig ” Telia – Brdband ” från Bulgariska diskussion grupp och förändrade min hemsida . Varför vill alla RÖVARE från ” Bredband AB ” , ” Telia – Bredband ” och
” Telia ” att betala avgifter på LEVERANS SOM ÄR INTE RIKTIG !

Varför Växjö Tingsrätt fortsätter att bli tyst ? Varför Diskriminerings Ombudsman är fientligt tyst på brutaliteten som ordna alla mot mig ?

Det är helt politisk och Rasdiskriminering som ordar mot mig judisk – kapitalistisk fascism i Växjö under hemlig politisk polis utredning .

ÅKLAGARE OCH POLISEN I VÄXJÖ ÄR TYSTA OCH VILL INTE ATT ANMÄLA
VÄXJÖ TINGSRÄTT OCH ALLA LEVERANTÖRER SOM BROTTSLINGAR !
DET ÄR HELT DISKRIMINERING OCH ORÄTT I DEMOKRATISK SVERIGE !

Växjö kvinnan Lisa Ringius har rätt inte Jag – Stefan Tcholakov – KANSKE FINNS SKILLNAD MELLAN OSS NAMN ELLER FINNS SÄPO REGISTER SOM VISAR VEM ÄR REN svensk OCH VEM ÄR INTE svensk – INVANDRARE AV APOR KOR !
Jag sänder brevet på Internet och med post .

Stefan Tcholakov – stefan_tcho@yahoo.se

http://web.domaindlx.com/choli/
17 maj 2003 – Adress-Höstvägen 22 f 3 // 352 37 Växjö
-----------


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Type 5 Message Board ] [ FAQ ]
type5board/messages/9798.html